Mengapa Kami

Mengapa Jual Emas Kepada Kami

1) Kami membayar harga yang paling tinggi untuk emas yang tidak diingini anda

我们为您的不需要的黄金支付最高的价格

2) Kami membayar di tempat Tunai / Cek / Online Bank In mengikut keperluan anda.

根据您的要求,我们现场支付现金/支票/网上银行转账

3) Kami menggalakkan belian mudah, dan selamat. Kami tidak mengenakan mengelirukan terma dan syarat atau melaksanakan helah pemasaran dan caj tersembunyi.

我们促进简单和安全的购买, 我们不会混淆条款和条件,也不应用营销技巧,也没有任何隐藏的费用。

4) Kami menyediakan persekitaran yang dilindungi, selamat dan menyenangkan di mana semua urusan mengambil tempat di kabin sulit dan selamat.

我们提供一个受保护,安全和愉快的环境,所有的交易都在保密和安全的小屋中进行。

5) Kami tidak menawarkan gimik – hanya cepat, mudah, dan perkhidmatan jujur selamat. Anda akan mendapat wang tunai anda tanpa apa-apa kelewatan.

我们不做任何手法 – 只需快速,简单,安全和诚实的服务。您会在没有任何延迟之下获得你的现金。

6) Kami menggunakan kaedah pakar penilaian manakala mendidik anda prosedur.

我们使用专家的评估方法,同时也教你整个程序。